Privacy

Mutsy B.V., z siedzibą przy Nieuwkerksedijk 14, 5051 HT Goirle, odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tym, co ujęto w tym oświadczeniu o prywatności.

Dane kontaktowe:
www.mutsy.com
Nieuwkerksedijk 14, 5051 HT Goirle
+31 (0)13 534 5152

Inspektorem ochrony danych w Mutsy B.V. jest Mandy Sprangers. Kontakt z nią możliwy jest pod adresem mandy@mutsy.nl.

Dane osobowe które przetwarzamy
Ze względu na fakt, że korzystają Państwo z naszych usług i/lub ponieważ udostępnili nam Państwo swoje dane osobowe, Mutsy B.V. przetwarza je. Poniżej podajemy dane osobowe, które przetwarzamy:
- Imię i nazwisko
- Dane adresowe
- Miejscowość
- Numer telefonu
- Adres e-mail
- Dane o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej
- Przeglądarka internetowa i rodzaj urządzenia

Dane szczególne i/lub wrażliwe, które przetwarzamy
Nasza strona internetowa i/lub usługa nie jest nastawiona na gromadzenie danych o osobach poniżej 16 roku życia, które odwiedzają naszą stronę. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy mają one zgodę rodziców lub opiekunów. Nie możemy jednak sprawdzić, czy osoba odwiedzająca ma więcej niż 16 lat. Zalecamy rodzicom, aby mieli wiedzę o czynnościach swoich dzieci w Internecie. Pozwala to zapobiec gromadzeniu danych o dzieciach bez zgody rodziców. Jeżeli uważają Państwo, że zgromadziliśmy dane o osobie niepełnoletniej bez takiej zgody, prosimy o kontakt pod adresem info@mutsy.nl, usuniemy wtedy takie informacje.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
Mutsy B.V. przetwarza Państwa dane osobowe w poniższych celach:
- Wysyłanie naszego biuletynu i/lub broszury reklamowej
- Zadzwonienie lub wysłania e-maila, jeżeli jest to konieczne do realizacji naszych usług
- Informowanie Państwa o zmianach w naszych usługach i produktach
- Mutsy B.V. analizuje Państwa działania na stronie internetowej, aby ulepszać w ten sposób stronę internetową i dopasowywać ofertę produktów i usług do Państwa preferencji.

Automatyczne podejmowanie decyzji
Mutsy B.V. nie podejmuje decyzji o sprawach, które mogłyby mieć (poważne) skutki dla osób, na podstawie automatycznego przetwarzania danych. Chodzi tu o decyzje, które podejmowane są przez programy lub systemy komputerowe bez udziału człowieka (np. pracownika Mutsy B.V.). Mutsy B.V. korzysta z poniższych programów lub systemów komputerowych: [nie dotyczy]

Jak długo przechowujemy dane osobowe
Mutsy B.V. przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, w związku z którymi Państwa dane są gromadzone. W odniesieniu do poniższych (kategorii) danych osobowych stosujemy poniższe okresy przechowywania: 
- Google analytics; okres przechowywania to 26 miesięcy.
- Dane e-mail / kontaktowe; kontaktowali się Państwo z Mutsy w sprawie pracy? W takiej sytuacji przechowujemy Państwa dane do 4 tygodni od przyjęcia jednego z kandydatów na dane stanowisko pracy. Okres ten może zostać wydłużony do 1 roku, pytamy jednak wtedy o Państwa zgodę.
- Dane e-mail / kontaktowe; kontaktowali się Państwo z Mutsy, aby zadać pytanie? W takiej sytuacji przechowujemy Państwa dane do chwili udzielenia odpowiedzi na to pytanie.
- Dane e-mail / kontaktowe; kontaktowali się Państwo z Mutsy w sprawie reklamacji? W takiej sytuacji przechowujemy Państwa dane do chwili rozpatrzenia reklamacji.
- Dane e-mail / kontaktowe; kontaktowali się Państwo z Mutsy, aby zadać pytanie jako prasa? W takiej sytuacji przechowujemy Państwa dane do 1 roku od chwili kontaktu. Okres ten może zostać wydłużony do 2 lat, pytamy jednak wtedy o Państwa zgodę.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim
Mutsy B.V. nie sprzedaje Państwa danych stronom trzecim i przekazuje je wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do realizacji naszej umowy z Państwem lub aby spełnić wymagania prawne. Z firmami które przetwarzają Państwa dane na nasze zlecenie zawieramy umowę o przetwarzaniu danych, aby zapewnić ten sam poziom zabezpieczenia i poufności Państwa danych. Mutsy B.V. pozostaje odpowiedzialna za takie przetwarzanie.

Pliki cookies lub porównywalne technologie które stosujemy
Mutsy B.V. korzysta z funkcjonalnych, analitycznych i śledzących plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które w chwili pierwszego odwiedzenia strony internetowej zapisywane są w przeglądarce komputera, tabletu lub smartphona. Mutsy B.V. korzysta z plików cookie o charakterze czysto technicznym. Dzięki nim strona działa w prawidłowy sposób, a Państwa ustawienia są zapamiętywane. Pliki cookie wykorzystywane są do usprawnienia i optymalizacji działania strony internetowej. Dodatkowo umieszczamy pliki cookie, które zapamiętują Państwa działania na stronie, aby oferować jeszcze lepszą jej zawartość. Podczas pierwszych odwiedzin na stronie poinformowaliśmy Państwa o plikach cookie i zapytaliśmy o pozwolenie na ich umieszczenie. Mogą Państwo zrezygnować z plików cookie poprzez takie ustawienie przeglądarki internetowej, aby ich nie zapisywała. Dodatkowo w ustawieniach przeglądarki mogą Państwo także usunąć wszystkie informacje, które zapisano wcześniej. Więcej informacji: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Na stronie umieszczane są także pliki cookie przez osoby trzecie. Są to np. reklamodawcy i/lub firmy z branży mediów społecznościowych. Poniżej lista:
- Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest i Youtube. Sprawdź ich politykę w zakresie plików cookie i prywatności!
- Google Analytics. Funkcja: Analityczne pliki cookie, które mierzą ilość odwiedzin na stronie. Czas przechowywania: 2 lata

Wgląd do danych, ich zmienianie lub usuwanie
Mają Państwo prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia Państwa danych osobowych. Dodatkowo mają Państwo prawo do cofnięcia swojego ewentualnego pozwolenia na przetwarzanie danych lub zaskarżenie przetwarzania danych osobowych przez Mutsy B.V., jak również do przeniesienia danych. Oznacza to, że mogą Państwo wnieść do nas wniosek o przesłanie do Państwa lub wskazanej przez Państwo organizacji danych osobowych, które o Państwu posiadamy w pliku komputerowym. Wniosek o wgląd, poprawienie, usunięcie, przeniesienie Państwa danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub zaskarżenie mogą Państwo przesyłać na adres info@mutsy.nl. W celu upewnienia się, że wniosek taki jest składany przez Państwo, prosimy o przesłanie wraz z nim kopii dowodu tożsamości. W kopii takiej prosimy zaciemnić zdjęcie, MRZ (strefę odczytu maszynowego, pasek z numerami na dole strony), numer paszportu i numer obsługi obywatela (BSN). Ma to związek z ochroną Państwa prywatności. Na Państwa wniosek odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu czterech tygodni. Mutsy B.V. chce równocześnie zwrócić Państwa uwagę, że mogą Państwo wnieść skargę do krajowego urzędu kontrolnego, tj. Urzędu ds. Danych Osobowych. Jest to możliwe za pośrednictwem poniższego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Jak zabezpieczamy dane osobowe
Mutsy B.V. poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i podejmuje działania, mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnianiu oraz nieuprawnionym zmianom. Jeżeli mają Państwo wrażenie, że Państwa dane nie są w odpowiedni sposób chronione lub podejrzewają Państwo nadużycia, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub za pośrednictwem adresu info@mutsy.nl