Gwarancja FAQ

Poszukaj odpowiedzi na liście FAQ.

Jak długo ważna jest gwarancja?
Co jest potrzebne przy składaniu reklamacji w ramach gwarancji?
Jakich wad, defektów i uszkodzeń nie obejmuje gwarancja?
Co mam zrobić w przypadku wykrycia wady?